Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger op een Microsoft Windows-platform. Wij raden u daarom aan uw browser te updaten naar een recentere versie.

Download hier de nieuwste gratis versie van Internet Explorer.

Download hier de nieuwste gratis versie van Mozilla Firefox.

Naar de website

Proclaimer

Iets Anders Design is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De informatie op deze site wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Privacy
Zie pagina privacybeleid.

Afhandeling e- mail
Wij streven ernaar u binnen vijf dagen na ontvangst uw vraag per e-mail te antwoorden. De via deze site binnen gekomen e-mail wordt alleen in behandeling genomen als u de naam van u of uw bedrijf of organisatie heeft vermeld. Bij de behandeling van uw mail hanteren we de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij informele zaken worden uw persoonsgegevens niet bewaard.

Auteursrechten
Het auteursrecht van de informatie die via deze website wordt verstrekt berust bij Iets Anders Design. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag daarom niets van deze website- anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik- worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of verspreid in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iets Anders Design.

Regels m.b.t. gebruik “E-mail een vriend”
De schrijver van een bericht is de enige die verantwoordelijk gehouden kan worden voor strekking of gevolgen van dat bericht.

Iets Anders Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door de inhoud van “E-mail een vriend” berichten.
De schrijver is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de “E-mail een vriend” berichten en hij/zij staat ervoor in dat de inhoud van een de “E-mail een vriend” bericht niet in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijke verkeer betamelijk is.
De schrijver ziet erop toe dat alleen “E-mail een vriend” berichten worden verzonden via onze website welke door de ontvanger(s) als gewenst mogen worden beschouwd en welke op geen enkele wijze aanstootgevend of kwetsend van aard zijn.
De schrijver vrijwaart Iets Anders Design tegen iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden.
Ingeval van misbruik zal Iets Anders Design de verzender aansprakelijk stellen.

SPAM
Iets Anders Design verplicht zich een gewaardeerde dienst te leveren en zal SPAM (het zenden van ongevraagde berichten) of ongevraagde bulk berichten niet tolereren van ieder soort berichten.

Let op dat naast SPAM ook overige berichten die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving niet via de dienst van Iets Anders Design verzonden mogen worden en dat alle gevolgen van het breken van de wet door u gedragen wordt. Iets Anders Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die u via onze website verzendt. Hier wijzen we u op uw verantwoordelijkheid:
De klant aanvaardt dat hij/zij de dienst van Iets Anders Design niet (bewust) zal gebruiken voor illegale, immorele of ongepaste doelen, op een manier die in strijd is met de wet- en regelgeving van het betreffende rechtsgebied, op een manier die aanstootgevend of beledigend is of op elke manier die als het verzenden van SPAM gezien kan worden en aanvaardt ook dat hij/zij niet toestaat dat dit door derden gebeurt.

 uur
zuivere energie
verantwoordelijk

Door de tijd …

Sinds mensenheugenis, van de grottekeningen in

Altamira tot het heden, is de mens een bewust en

doordacht wezen. Door het gebruik van alle

zintuigen – zien, horen, voelen, ruiken,

proeven – ontvangen wij informatie over

verdere beslissingen die wij in ons leven zullen doen.

 

Dit is een gebied dat de moderne vormgeving bestudeert,

met de natuur als leraar en haar wetten als een

bron van inspiratie. De taak van een ontwerp is het

leven op aarde en daarbuiten kwalitatief, functioneel

Een NIEUW concept

 

Ons ontwerp- en productieteam bestaat

uit creatieve, hoog gekwalificeerde mensen

met een expressieve individualiteit en

frisse, originele ideeën.

 

Door een andere invalshoek op de genomen taken,

voeren wij de nieuwe normen in bij visuele en

functionele oplossingen. Ideeën, onderzoek

en ontwerp zijn zichtbaar door de positionering

van onze klanten in de markt

VAN IDEE tot uitvoering

 

Met behulp van jarenlange ervaring en

moderne technologieën, voeren wij alle wensen

van onze klanten uit in 2D, 3D en 4D design – model.

Onze “total-design” oplossingen worden

gerealiseerd met behulp van internet- en softwaretechnologie.

Industrieel, commercieel en grafisch design

maar ook fotografie, drukwerk en video productie.

 

Ongeacht het stadium van ontwikkeling van een product

of dienst dat u op de markt wilt introduceren – met respect voor

authenticiteit, functionaliteit en dimensionale aspecten – zijn

iets ANDERS…

 

> Een nieuw concept op het gebied van originaliteit;

> De mens en zijn behoeften staan bij ons centraal;

> Ontwikkelde bewustwording van het milieu

voor het behoud van de natuur;

> Voor productie overschotten vinden we nieuwe toepassingen;

> Alles gecentraliseerd;

> 360° nauwkeurige analyse van de markt, concurrentie,

producten, diensten, doelgroepen …

> Marktpositionering;

> Strikte naleving van de korte realisatietermijn;

> Optimale prijs / kwaliteit verhouding;

0,1,2,3,4,5 en klaar!

 

Zaken doen baseren wij op drie basis principes:

verantwoordelijkheid > vrijheid > authenticiteit.

 

Stap 0

Permanente educatie en het gebruik van nieuwe “iets anders”

technologieën en trends.

 

Stap 1

Een precieze analyse van de projectvereisten, levertijden,

budgetten en doelgroepen.

 

Contact

Willem Passtoorsstraat 6  /  3119 HG Schiedam  /  HOLLAND  /  Tel. +31 (0)10 437 40 30  /  (0)614 570 470  /  E-mail: info@ietsanders.org